Nhanh nhất thiết bị lưu trữ gắn ngoài, USB SSD trên 3.0 rack - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ xem cách chạy SSD Corsair Force GT trên giá đỡ USB 3.0 bên ngoài. Để thử nghiệm tôi đã sử dụng một phiên bản cũ hơn của Everest, nhưng không thành vấn đề, các bit vẫn là bit. Để tránh những hạn chế về tốc độ truyền, chúng tôi đã nhanh chóng thiết lập Đĩa RAM, phân vùng mini này có thể cung cấp tốc độ lên tới 10.000 MB / giây [Đọc thêm ...]