Texter, trợ giúp nhập văn bản và mã ở tốc độ cao - video hướng dẫn

Chào các bạn, trong video hướng dẫn này mình sẽ trình bày một ứng dụng rất thú vị, nó có tên là Texter và nó giúp chúng ta nhập văn bản trong các tài liệu, biểu mẫu, trình duyệt, ... với tốc độ nhẹ nhàng, Textter cho phép chúng ta tạo cơ sở dữ liệu với tất cả các từ của nó, cụm từ chúng tôi sử dụng thường xuyên nhất hoặc thậm chí địa chỉ email hoặc bất cứ điều gì, ví dụ thay vì viết "cái gì… [Đọc thêm ...]