Cách xóa hoặc thêm ứng dụng trong menu Start từ Windows 8 - video hướng dẫn

Chào các bạn trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về Windows 8, chính xác hơn là chúng ta sẽ xem cách thêm hoặc bớt các ứng dụng từ menu Start của hệ điều hành Windows 8. Như chúng ta đã biết, trong hệ điều hành Windows 8 nút Start bạn chúng tôi biết từ Windows XP, Vista hoặc 7 đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt con trỏ ở dưới cùng bên trái của màn hình Windows 8 (hoặc… [Đọc thêm ...]