Dừng Windows Update Windows 10 Pro - không có ứng dụng của bên thứ ba

Hướng dẫn dừng Windows Update Windows 10 pro là gì? Trong hướng dẫn Dừng Windows Update, Windows 10 pro sẽ chỉ cho bạn cách dừng Windows Update nhanh chóng và không cần cài đặt thêm chương trình. Tại sao để Windows Update chạy? Thông thường nó là tốt để thực hiện cập nhật cho bất kỳ hệ điều hành. Điều này làm tăng mức độ bảo mật bằng cách thêm ... [Đọc thêm ...]

Vô hiệu hóa Update và Windows Defender 10

Vô hiệu hóa Cập nhật và Bảo vệ trong Windows 10 Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về Windows Update và Windows Defender, hai mô-đun bảo mật quan trọng của hệ điều hành Windows 10 nơi Microsoft giữ an toàn cho người dùng hệ điều hành Windows. Mặc dù hai mô hình bảo mật này tồn tại trong tất cả các phiên bản Windows, trong ... [Đọc thêm ...]