Ý kiến ​​"vĩ đại" đội videotutorial.ro

giá Acorda

Nhận xét của: Một Jmecherie
Điều: Làm thế nào cài đặt các cửa sổ mà không cần phân vùng ẩn 7 100 MB - video hướng dẫn
Đăng lúc:18 Chúng tôi 2011 @ 13: 44

Boule bah nghe tại sao tổng kích thước và không gian trống viết được 16,6 16,5 viết ????
=)))))))))))))
Bạn thấy thế nào ngu ngốc rằng có 100MB phân vùng bạn đã không làm hơn những gì bạn giấu xấu
Điều đó làm cho nó đặc biệt cho các tập tin khởi động 100MB như autoexec.bet, config.sys ... vv ... sẽ là một lỗ đít máy tính chết tiệt gì bạn nghĩ rằng chúng tôi ngu ngốc ... ????????? Bạn ngu ngốc HELL BẠN ĐỂ BẠN TUTORIALS pháo.

.......................................