Gỡ cài đặt hủy kích hoạt WhatsApp mà không mất dữ liệu

Gỡ cài đặt hủy kích hoạt WhatsApp mà không mất dữ liệu

Video hướng dẫn WhatsApp về cách gỡ cài đặt mà không làm mất dữ liệu là gì?

Hôm nay, trong hướng dẫn gỡ cài đặt WhatsApp video mà không làm mất dữ liệu, bạn sẽ thấy cách gỡ cài đặt tạm thời hoặc cách tắt WhatsApp.

Việc gỡ cài đặt sẽ được thực hiện mà không làm mất dữ liệu, vì vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể cài đặt và sử dụng ngay lập tức mà không cần đăng ký thông thường.

Tại sao lại vô hiệu hóa WhatsApp?

Gỡ cài đặt, như được hiển thị trong hướng dẫn về cơ bản là hủy kích hoạt tạm thời.

Đôi khi chúng ta cần sự bình yên trong một khoảng thời gian, không bị làm phiền bởi những thông báo hay tin nhắn. Khi tất cả các thông báo chảy không ngừng, thật khó để tập trung và chắc chắn bạn sẽ mất năng suất hoặc sự kiên nhẫn của mình.

Chắc chắn, chúng tôi có thể đặt điện thoại ở chế độ trên máy bay, nhưng sau đó chúng tôi không thể sử dụng chức năng điện thoại.

Làm thế nào để gỡ cài đặt tạm thời WhatsApp mà không làm mất dữ liệu?

Cảnh báo!

  1. Trước khi gỡ cài đặt chúng ta cần kích hoạt sao lưu trong Tài khoản Google của bạn, như một biện pháp bảo mật bổ sung
  2. QUAN TRỌNG - tại thời điểm gỡ cài đặt, chúng tôi phải kiểm tra bộ nhớ dữ liệu trong điện thoại

Sau khi kiểm tra bộ lưu trữ dữ liệu và gỡ cài đặt, tất cả dữ liệu WhatsApp sẽ vẫn còn trong điện thoại.

Khi cài đặt lại WhatsApp, nó sẽ sử dụng dữ liệu trực tiếp mà không cần đăng ký thông thường, số điện thoại, tài khoản Facebook, v.v.

Chúng tôi không thực sự cần một bản sao lưu trên tài khoản Google Drive của mình, nhưng bạn vẫn nên làm điều đó

Để gỡ cài đặt WhatsApp một lúc rồi cài đặt lại, chúng tôi không cần sao lưu vào tài khoản Google Drive của bạn.

Sao lưu Google Drive có thể hữu ích khi, vì lý do này hay lý do khác, dữ liệu WhatsApp không còn trong điện thoại của bạn.

Ngay cả khi nó không quan trọng trong trường hợp của chúng tôi, vẫn tốt nếu có bản sao lưu đó, ngay trong nhà.

Một bản sao lưu bổ sung không ảnh hưởng gì

Tôi cũng giới thiệu bạn Cách xóa nhóm WhatsApp

Hướng dẫn tương tự trên WhatsApp

Cách sao lưu WhatsApp trực tuyến để thay đổi hoặc đặt lại điện thoại của bạn
Cách sao lưu WhatsApp trực tuyến để thay đổi hoặc đặt lại điện thoại của bạn
Sử dụng tài khoản WhatsApp đồng thời trên hai thiết bị - Gỡ cài đặt hủy kích hoạt WhatsApp mà không mất dữ liệu
Sử dụng tài khoản WhatsApp đồng thời trên hai thiết bị
Sao chép và dán ảnh trong WhatsApp
Sao chép và dán ảnh trong WhatsApp
tạo nhãn dán tùy chỉnh trong WhatsApp - Gỡ cài đặt WhatsApp gỡ cài đặt mà không làm mất dữ liệu
Tạo nhãn dán tùy chỉnh trong WhatsApp
Thủ thuật và Mẹo WhatsApp 2019 - WhatsApp Tắt gỡ cài đặt mà không mất dữ liệu
Thủ thuật và mẹo WhatsApp

WhatsApp vô hiệu hóa gỡ cài đặt mà không mất dữ liệu - Video hướng dẫn

Hướng dẫn liên quan


Về Cristian Cismaru

Tôi thích mọi thứ liên quan đến IT&C, tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và thông tin mà tôi tích lũy được hàng ngày.
Tìm hiểu khi bạn học!

Nhận xét

  1. Ovidiu Andreica anh ấy nói

    Tốt Cristi.
    Tôi quan tâm đến cách chuyển từ WhatsApp Business sang WhatsApp (bình thường).

Trackbacks

  1. […] Vô hiệu hóa gỡ cài đặt WhatsApp mà không mất dữ liệu […]

Nói chuyện tâm

*