Tăng tốc độ tải xuống trong Google Chrome với tải xuống song song

Tăng tốc độ tải xuống trong Google Chrome

Video hướng dẫn Tăng tốc độ tải xuống trên Google Chrome là gì?

Trong video hướng dẫn này, Tăng tốc độ tải xuống trong Google Chrome, tôi trình bày một chức năng từ Google Chrome Flags, giúp tải xuống song song cùng một tệp từ nhiều nơi. Do đó tốc độ tải xuống tăng lên.

Tương tự như giao thức BitTorrent

Cài đặt này mà Google cung cấp cho chúng tôi thông qua Chrome Flags (menu cài đặt thử nghiệm), tương tự như tải xuống song song từ ứng dụng Get Right hoặc thậm chí là giao thức BitTorrent.

Bằng cách tải xuống các gói tạo nên file, từ nhiều nguồn sẽ giúp file tải xuống nhanh hơn.

Tôi nhận thấy những hạn chế nào khi tải xuống song song trong Google Chrome?

Phương pháp tải xuống tệp song song này hoạt động rất tốt trên các tệp lớn, được tìm thấy ở một số nơi và tốc độ trên mỗi máy chủ có phần hạn chế.

Tải xuống song song không thể hiện sự hiện diện của nó khi tốc độ tải xuống từ một nguồn duy nhất được thực hiện ở tốc độ đủ cao

Cụ thể, nếu tốc độ tải xuống của bạn là 10 MB/s và máy chủ bạn đang tải xuống có thể đạt 10 MB/s trở lên thì việc tải xuống song song không hoạt động, vì dù sao thì điều đó cũng vô nghĩa. Việc kích hoạt nhiều luồng tải xuống sẽ không mang lại lợi ích mà chỉ sử dụng quá nhiều tài nguyên.

….chức năng Tải xuống song song, như tên gọi của nó, cũng hoạt động trên cơ rôm cho máy tính!

Hướng dẫn tương tự

Cài đặt hữu ích qua cờ Chrome - video hướng dẫn
Cài đặt hữu ích qua cờ Chrome - video hướng dẫn
tốc độ cao hơn trên Google Drive Rclone
tốc độ cao hơn trên Google Drive Rclone
Quét tệp trước khi tải xuống
Quét tệp trước khi tải xuống
Chuyển các tập tin giữa các máy tính với tốc độ rất cao
Chuyển các tập tin giữa các máy tính với tốc độ rất cao
Cách làm cho Google Chrome nhanh hơn

Video hướng dẫn - Tăng tốc độ download trong Google Chrome

Hướng dẫn liên quan


Về Cristian Cismaru

Tôi thích mọi thứ liên quan đến IT&C, tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và thông tin mà tôi tích lũy được hàng ngày.
Tìm hiểu khi bạn học!

Nói chuyện tâm

*