Xếp hạng GPU / mobile IGP

Trong bảng xếp hạng của tất cả các video LEAP dưới bạn, hoặc là GPU hoặc IGP, sắp xếp theo thứ tự thực hiện, tôi hy vọng sẽ giúp bạn.
Để phóng to, bạn phải bấm vào các bảng dẫn!

Xếp hạng card video chuyên dụng và điện thoại di động tích hợp


đội nhờ notebookcheck.netBạn có thể tìm thấy bảng xếp hạng ban đầu đây
kết quả điểm chuẩn tín dụng cho biểu đồ và đi vào notebookcheck.net