Làm thế nào kích hoạt mặc định AHCI và NCQ cho hiệu suất tốt hơn của đĩa cứng

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách kích hoạt AHCI cho windows 7 hoặc vista đã được cài đặt, AHCI có nghĩa là Giao diện điều khiển máy chủ nâng cao, tức là quản lý đĩa cứng nâng cao hơn, cùng với AHCI (Giao diện điều khiển máy chủ nâng cao) NCQ không hoạt động nếu không có AHCI cũng được kích hoạt, sau khi kích hoạt chúng ta sẽ có ổ cứng nhanh hơn và theo mặc định… [Đọc thêm ...]