Output tắt máy tự động của các ứng dụng trên Android

Tự động đóng các ứng dụng gửi đi trên Android Tự động đóng các ứng dụng gửi đi trên Android. Làm cách nào để ứng dụng Android tự động tắt khi chúng ta thoát khỏi chúng? Nếu như trên Windows chúng ta thường đóng các ứng dụng khi rời khỏi chúng thì trên Android mọi thứ hoàn toàn khác. Hệ điều hành Android tự động quản lý các ứng dụng… [Đọc thêm ...]