Sao lưu ổ Paragon thể hiện một chương trình bảo mật dữ liệu miễn phí và rất dễ sử dụng - Video hướng dẫn HD

Tôi xin được giới thiệu trong video hướng dẫn này một giải pháp sao lưu cực kỳ đơn giản, đó là Drive Backup Express 9.0 từ Paragon miễn phí và cực kỳ dễ sử dụng. Đơn giản không có nghĩa là xấu, ở đây đơn giản có nghĩa là hiệu quả và tiết kiệm, chúng ta chỉ có 8 nút chứa những gì thực sự cần thiết cho một chương trình sao lưu. Bảo mật dữ liệu ngày càng [Đọc thêm ...]