Làm thế nào để cài đặt một máy chủ proxy Squid trên Ubuntu Linux

Từ hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu một loạt các hướng dẫn trên các máy chủ proxy, tùy thuộc vào bạn liệu loạt bài này sẽ dài hay ngắn. Máy chủ đầu tiên chúng tôi sẽ cài đặt có tên là Squid và có mặt ở hầu hết các trung tâm trên toàn thế giới. Gần đây, ở vị trí ủy quyền, NAT (bản dịch địa chỉ mạng) đã được đặt vì lý do kinh tế và chức năng, bạn không cần một khẩu súng như Hồi [Đọc thêm ...]