Đăng nhập vào Windows 8 bằng ảnh, mật khẩu hoặc mã pin (phần 5) - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về 8 cách mới để đăng nhập vào hệ điều hành Windows 4. Cụ thể là đăng nhập bằng ảnh, đăng nhập bằng cách nhập mã PIN XNUMX chữ số hoặc đăng nhập bằng cách nhập mật khẩu. Để có thể sử dụng Đăng nhập bằng cách vẽ các cử chỉ trên ảnh yêu thích hoặc đăng nhập… [Đọc thêm ...]