Dừng thông báo gây phiền nhiễu trong Android

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết vấn đề các thông báo xuất hiện trong vùng thông báo trên Android mà không theo ý muốn, các thông báo đôi khi khá khó chịu. Có rất nhiều thông báo trên Android mà chúng ta cần hoặc không thể thiếu, rất tiếc là cũng có một số thông báo lấn át khu vực thông báo của chúng ta (đầu màn hình), thông báo không [Đọc thêm ...]