Cài đặt Windows 10 - video hướng dẫn

Cài đặt Windows 10 Bây giờ Windows 10 đã ổn định, tôi quyết định thực hiện một hướng dẫn đầy đủ về cách cài đặt hệ điều hành Windows 10. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cùng nhau, từ tải xuống đến cài đặt trên máy tính. Chúng ta cần gì để cài đặt Windows 10? Bản cài đặt này sẽ là một bản sạch, có nghĩa là chúng tôi sẽ không chỉ nâng cấp từ phiên bản cũ lên thành [Đọc thêm ...]