Zemana AntiLogger hoặc cách tự bảo vệ mình trước phần mềm gián điệp và đánh cắp dữ liệu - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về các biện pháp mà chúng ta có thể thực hiện để chống lại hành vi trộm cắp dữ liệu. Sự lây nhiễm nguy hiểm nhất là Keylogger, phần mềm có thể ghi lại những gì chúng ta gõ trên bàn phím. Keylogger có thể từ đơn giản nhất, dễ theo dõi đến phức tạp nhất, rất khó xác định. Chúng cũng có thể tồn tại trong… [Đọc thêm ...]