Cách xem mật khẩu được lưu trong Edge - không yêu cầu phần mềm nào khác

Hướng dẫn về Làm thế nào để bạn thấy mật khẩu được lưu trong Edge? Đôi khi chúng tôi quên mật khẩu chúng tôi đã chọn khi tạo tài khoản. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách xem mật khẩu được lưu trong Edge. Nếu trong cài đặt của các trình duyệt khác, bạn sẽ dễ dàng thấy mật khẩu đã lưu, trong cài đặt Microsoft Edge không có tùy chọn để xem mật khẩu. Làm sao … [Đọc thêm ...]