Facebook cho Android bây giờ với các tùy chọn để tải ảnh

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về ứng dụng Facebook dành cho Android đã đạt đến phiên bản 3.5. Facebook mới cho Android hiện cho phép chúng tôi tải xuống ảnh của bạn bè bằng tùy chọn "Lưu ảnh", không thể tải xuống phiên bản này, nhưng vẫn có thể tải xuống ảnh bằng một mẹo nhỏ. Trên thị trường [Đọc thêm ...]