Làm thế nào để tải ảnh và video Instagram trên Android

Làm thế nào để tải ảnh và video Instagram trên Android
3.4 (17) 67.06%

Cách tải xuống ảnh và video trên Instagram trên Android Cách tải ảnh và video trên Instagram trên Android Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về OGInsta +, một ứng dụng Android cho Instagram cho phép chúng ta tải ảnh từ tài khoản Instagram của ai đó, các video Câu chuyện video hoặc hình ảnh của họ được đăng trong Câu chuyện. Ứng dụng tải ảnh và câu chuyện từ ứng dụng instagram OGInsta + cho phép chúng ta xem ảnh của một hồ sơ Instagram với kích thước lớn hơn, trong ứng dụng Instagram chính thức, chúng ta không thể làm được. Có thể được sử dụng cùng với Ứng dụng Instagram có thể được sử dụng cùng với ứng dụng Instagram chính thức, vì vậy bạn có thể cài đặt cả hai. Về cơ bản OGInsta + trông trong giao diện giống hệt như ứng dụng Instagram chính thức, rằng trong menu tương tác với các bài đăng, chúng tôi đã chèn tùy chọn Lưu (theo hướng tải xuống) cho mỗi bài đăng mà chúng tôi muốn ... [Đọc thêm ...]