Chủ đề màu đen cho Whatsapp - WhatsApp Dark Beta

WhatsApp Black Theme Giới thiệu về WhatsApp Black Hướng dẫn WhatsApp? Trong hướng dẫn này, chủ đề màu đen cho WhatsApp, là một cài đặt mới được giới thiệu trong phiên bản beta của ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Thông qua cài đặt này, bạn có thể thay đổi chủ đề bình thường, có màu sáng và có thể làm phiền mắt, hơn nữa ... [Đọc thêm ...]