Các phương pháp mới để tải về hôm nay và công nghệ Gnutella client FrostWire - video hướng dẫn

Các phương pháp mới để tải về hôm nay và công nghệ Gnutella client FrostWire - video hướng dẫn
5 (2) 100%

Trong video hướng dẫn này, chúng tôi giới thiệu một ứng dụng khách tải xuống ít phổ biến hơn ở Rumani, đó là về một đại diện của công nghệ ngang hàng 2 hoạt động trên cơ sở hạ tầng mạng gnutella, đó là về Frostwire, một ứng dụng tải xuống có thể làm rất tốt với nam châm. liên kết nhưng cũng torrent. Phương pháp tải xuống này có liên quan đến Bittorrent nhưng không cần trình theo dõi để tải xuống, việc tải xuống được thực hiện trực tiếp bởi người dùng đã cài đặt ứng dụng này (Frostwire). Phương pháp này là một phương pháp trong tương lai, vì bạn không còn cần ai đó làm trung gian kết nối tải xuống, như bạn biết tại kết nối trực tiếp (odc, strong dc, apex dc, dc ++), nó cần một máy chủ (hub) để tạo kết nối giữa người dùng và tại torrent, một trình theo dõi là cần thiết để giữ các torrent và theo dõi họ và các đồng nghiệp của họ (những người dùng có cùng tệp). Về mặt lý thuyết cả hai giao thức: Bittorrent và ... [Đọc thêm ...]