Trình chỉnh sửa mô hình kỹ thuật số Lịch học - Trình chỉnh sửa thời khóa biểu của trường

Trình chỉnh sửa mô hình kỹ thuật số lịch học Trình chỉnh sửa mô hình kỹ thuật số có thể chỉnh sửa lịch học. Thời khóa biểu cũ ở trường (tương tự) Thật dễ dàng để lập một thời khóa biểu, tất cả những gì bạn cần là một tờ giấy và bảng viết và thời gian nhập học trong vài phút. Đây là phiên bản tương tự! Lịch trình kỹ thuật số (cho hình nền hoặc chia sẻ) Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể lập lịch trình ở định dạng kỹ thuật số và [Đọc thêm ...]