Dọn dẹp phế liệu không cần thiết trong Android - các thư mục trống và các tệp vô dụng

Dọn dẹp phế liệu không cần thiết trong android Hướng dẫn này là gì (Dọn dẹp phế liệu không cần thiết trong Android)? Trong hướng dẫn dọn dẹp phế liệu vô dụng trong Android, chúng tôi đã giải thích cách tìm / xóa, các tệp không còn cần thiết nữa, vì chúng bị bỏ lại phía sau bởi các ứng dụng đã gỡ cài đặt và các thư mục trống không còn hữu ích trên Android. Họ xuất hiện ở đâu ... [Đọc thêm ...]