Cách gắn tài khoản FTP trong Windows Explorer với phần mềm Web Drive - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn này tôi sẽ trình bày một phương pháp đơn giản để gắn tài khoản FTP trong windows explorer để truyền tệp thoải mái hơn giữa máy tính của chúng tôi và máy chủ FTP, chúng tôi sẽ nhập tài khoản FTP đó như trong một phân vùng thông thường trong máy tính. tích hợp trong Windows explorer của tài khoản FTP, chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm Web Drive, một ứng dụng rất… [Đọc thêm ...]