Phân vùng từ nhiều ổ đĩa

Phân vùng nhiều đĩa Phân vùng nhiều đĩa .... cho những gì bạn có thể Ngay cả khi bạn cảm thấy hướng dẫn này sẽ không sử dụng bạn ngay lập tức, đó là một điều tốt để biết, vì vậy bạn có thể hiểu khối lượng động hoạt động như thế nào trong Windows. . Thật tốt khi biết cách phân vùng nhiều đĩa. Bạn cũng sẽ hiểu làm thế nào một số được thực hiện ... [Đọc thêm ...]

Tăng phân vùng C: \, hệ thống Windows bằng cách gắn phân vùng khác

Mở rộng phân vùng C: \ bằng cách đính kèm một phân vùng khác Khi bạn mua máy tính xách tay hoặc chỉ đơn giản là cài đặt Windows lần đầu tiên, đĩa cứng hoặc SSD của bạn có thể có nhiều phân vùng. Ngoài các phân vùng Windows bình thường, chúng ta có thể có các phần khác hoặc thậm chí không gian chưa phân bổ. Tại sao tăng phân vùng C: \ mà hệ điều hành đứng trên? Câu trả lời ... [Đọc thêm ...]