Có gì mới trong Windows 8.1

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về tin tức trong hệ điều hành Windows 8.1 hoặc Windows Blue mới của Microsoft. Không nhàm chán với phần giới thiệu dài, tôi sẽ trực tiếp liệt kê các tin tức trong Windows 8.1 vì hướng dẫn rất dài. Giao diện máy tính để bàn: - Biểu tượng máy tính trở thành PC này - Internet Explorer 11 - ... [Đọc thêm ...]