tốt nhất của TV LCD, Plasma và "ánh sáng" là gì? - Hướng dẫn Phần cứng

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn phần cứng này, tôi sẽ cố gắng giúp bạn thông tin về các công nghệ được sử dụng trong việc xây dựng TV phẳng hiện nay, hướng dẫn này sẽ được sử dụng thực sự cho những người trong giai đoạn này mua TV LCD, Plasma hoặc LED . Ngay từ đầu tôi muốn nói với bạn rằng tiêu đề của "TV LED" là không chính xác, hơn nữa ... [Đọc thêm ...]