Tap-Tap ở mặt sau của điện thoại sẽ mở mọi thứ - được chuyển từ Android 11

Hướng dẫn Tap-Tap ở mặt sau điện thoại mở được gì Trong video hướng dẫn Tap-Tap ở mặt sau của điện thoại mở được gì, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bạn có thể mở bất kỳ lệnh hoặc ứng dụng nào trên điện thoại, chỉ bằng cách dùng ngón tay chạm vào điện thoại. Cách kích hoạt một lệnh hoặc ứng dụng bằng cách ngoáy vào mặt sau của điện thoại Bằng cách… [Đọc thêm ...]