QuickSync, chương trình đơn giản nhất để đồng bộ hóa tệp hoặc thư mục - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho các bạn một chương trình đồng bộ hóa thư mục, phần mềm đồng bộ hóa có tên là QuickSync và có thể tìm thấy trên sourceforge.net, tất nhiên là miễn phí. QuickSync là ứng dụng đơn giản nhất mà tôi đã thấy gần đây, mọi thứ diễn ra thông qua "phép thuật" của kéo và thả. Đồng bộ hóa có nghĩa là gì? Đồng bộ hóa là một loại sao chép… [Đọc thêm ...]