Làm thế nào và với những gì chúng tôi có thể thay thế menu bắt đầu trong Windows 8 Consumer Preview - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ xem chúng ta có thể thay thế nút / menu Start trong Windows 8 Consumer Preview bằng cách nào và bằng những gì. Như bạn đã biết, Windows 8 hiện là cửa sổ duy nhất trong lịch sử của Micrsoft không có menu / nút Start. Tôi đang nói gì vào lúc này? Bởi vì Windows 8 Consumer Preview chỉ là phiên bản thử nghiệm dành cho người tiêu dùng thông thường… [Đọc thêm ...]