Đổi tên nhiều ảnh hoặc tệp đồng thời mà không có và với ứng dụng

Đổi tên nhiều ảnh hoặc tệp cùng một lúc Hướng dẫn bằng video "Đổi tên nhiều ảnh hoặc tệp cùng một lúc" là gì? Hướng dẫn bằng video là về việc đổi tên nhiều hình ảnh hoặc tập tin cùng một lúc. Cụ thể làm thế nào để đổi tên tập tin từ một cái gì đó không thể hiểu thành tên có ý nghĩa; và điều này cho nhiều tập tin cùng một lúc. Tại sao đổi tên nó ... [Đọc thêm ...]