Các cài đặt ít được biết đến từ Android 8 Oreo

Các cài đặt ít nổi tiếng hơn trong Hướng dẫn sử dụng Android 8 Oreo Chúng tôi đã nói vào một dịp khác về việc thiếu hướng dẫn sử dụng cho các hệ điều hành hiện đại. Và ngay cả khi điện thoại, máy tính bảng hoặc PC đi kèm với sách hướng dẫn sử dụng hệ điều hành, nó sẽ khiến chúng ta bối rối hơn sau một vài bản cập nhật. Hướng dẫn sử dụng Android mới nhất [Đọc thêm ...]