Chuyển mã hàng loạt video đồng thời với Prism, bất kể độ phân giải / định dạng

Chuyển mã hàng loạt video đồng thời với Prism Hướng dẫn chuyển mã hàng loạt video đồng thời với Prism là gì? Video hướng dẫn này là về chuyển mã hoặc chuyển đổi một số tệp video đồng thời nếu bạn muốn. Chuyển mã hàng loạt video đồng thời với Prism - video hướng dẫn. Tại sao mọi người muốn chuyển đổi nhiều tệp video cùng một lúc? [Đọc thêm ...]