Sao lưu phần mềm sao lưu đơn giản cho Windows

Sao lưu phần mềm sao lưu đơn giản cho Windows
4.9 (9) 97.78%

Phần mềm sao lưu đơn giản Sao lưu đơn giản cho Windows Phần mềm sao lưu đơn giản Sao lưu đơn giản cho Windows - Hướng dẫn Sao lưu là gì? Sao lưu là hoạt động quan trọng nhất trong môi trường kỹ thuật số. Sao lưu để tạo bản sao dữ liệu sao lưu, là thao tác chúng tôi tạo một bản sao dữ liệu chúng tôi lưu trữ ở nơi khác, tốt nhất là trên một phương tiện lưu trữ khác (khi nó rất quan trọng). Tại sao phải sao lưu? Bởi vì dữ liệu không tồn tại trong thực tế, mà chỉ có các hàng 1 và một, chúng có thể bị mất vô cùng dễ dàng do xóa ngẫu nhiên. Để tạo bản sao lưu chung cho Windows rất đơn giản, nhưng hôm nay tôi sẽ trình bày cho bạn một chương trình đơn giản giúp sao lưu các thư mục mà nó đặt để phục hồi sau, trong trường hợp có sự cố. Tại sao sao lưu đơn giản? Ứng dụng này không sao lưu theo nghĩa thực sự của từ này, tức là một kho lưu trữ nén của hệ điều hành và các tệp, nhưng ... [Đọc thêm ...]