Phân vùng từ nhiều ổ đĩa

Phân vùng nhiều đĩa Phân vùng nhiều đĩa .... cho những gì bạn có thể Ngay cả khi bạn cảm thấy hướng dẫn này sẽ không sử dụng bạn ngay lập tức, đó là một điều tốt để biết, vì vậy bạn có thể hiểu khối lượng động hoạt động như thế nào trong Windows. . Thật tốt khi biết cách phân vùng nhiều đĩa. Bạn cũng sẽ hiểu làm thế nào một số được thực hiện ... [Đọc thêm ...]

Tạo một phân vùng mới trên đĩa Windows

Tạo phân vùng mới trên đĩa Windows Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tạo phân vùng mới trên đĩa Windows 7, 8 hoặc 10, ngay cả khi SSD hoặc HHD của bạn được sử dụng. Bước đầu tiên, thay đổi kích thước phân vùng C: Để tạo khoảng trống cho phân vùng mới, chúng ta cần giảm phân vùng C: đó là phân vùng Windows. Không gian mới là không phân bổ. Ngay sau khi ... [Đọc thêm ...]