EZ Media Converter, chuyển đổi có chọn lọc các tệp âm thanh và video - video hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong bài hướng dẫn hôm nay chúng ta sẽ nói về EZ Media Converter, một công cụ chuyển đổi đa phương tiện cực kỳ đơn giản, trực quan và không phức tạp. Ưu điểm của EZ Media Converter là chúng ta có thể chọn điểm bắt đầu (nơi bắt đầu chuyển đổi) và điểm kết thúc (nơi kết thúc chuyển đổi) để nếu chúng ta có một bộ phim dài 1 giờ và chúng ta chỉ cần… [Đọc thêm ...]