Giải quyết các vấn đề kết nối của Windows 8.1 Wireless Giới hạn

Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề với kết nối không dây trên windows 8 hoặc 8.1 "Kết nối có giới hạn" hoặc "Không có kết nối". Mặc dù chưa được công nhận chính thức, đây là một lỗi trong hệ điều hành Windows 8 và 8.1 mới. Người dùng sử dụng Windows 8 hoặc 8.1 nhận được tin nhắn cùng lúc dưới kết nối không dây, thay vì viết "Đã kết nối" hoặc ... [Đọc thêm ...]