Miễn phí nâng cấp lên Windows 10 và Project Spartan

Chào các bạn, hôm nay chúng ta có hai chủ đề. Đầu tiên là liên quan đến trình duyệt Project Spartan mới và thứ hai liên quan đến nâng cấp miễn phí lên Windows 10. 1. Project Spartan là trình duyệt mới sẽ trang bị cho Windows 10. Nó đi kèm với tích hợp Cortana, chế độ xem đọc mới , điều này sẽ làm phiền tất cả chủ sở hữu trang web (tại sao?) và danh sách đọc, một chức năng… [Đọc thêm ...]

10 mới Windows Presentation Preview kỹ thuật

Xin chào các bạn, trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ nói về Windows 10 mới hiện đang ở giai đoạn Xem trước kỹ thuật hoặc bằng tiếng Romania, giai đoạn mà hệ điều hành Windows 10 đang trong giai đoạn phát triển và được cung cấp để thử nghiệm cho những người đam mê và kỹ thuật viên để giúp Microsoft trong việc đưa hệ điều hành đến giai đoạn cuối cùng cho… [Đọc thêm ...]