Thùng rác của Android ở đâu - và các tệp đã xóa sẽ đi đâu?

Thùng rác Android ở đâu

Video hướng dẫn về vấn đề gì - Thùng rác Android ở đâu?

Trong video hướng dẫn Thùng rác Android ở đâu, tôi sẽ chỉ cho bạn nơi bạn có thể tìm thấy các tệp đã xóa.

Ngay cả khi chúng ta không có thùng rác trong tầm mắt, các tệp đã xóa có thể được tìm thấy ở những nơi khác nhau.

Tại sao hệ điều hành Android không có thùng rác như Windows?

Có vẻ như đó là về không gian lưu trữ trên Android bị hạn chế.

Tuy nhiên, nếu chúng ta cho rằng mọi ứng dụng hoạt động với tệp đều có thùng rác, thì có vẻ hợp lý là Android có thể có thùng rác, ít nhất là đối với các tệp cục bộ

Mỗi ứng dụng có thùng rác riêng

Thứ "rác rưởi" trên Android dường như được đối xử khác.

Mọi ứng dụng xử lý các tệp có thể bị xóa đều có thùng rác riêng để bạn có thể tìm thấy các tệp đã xóa và chúng ở đó ít nhất một tháng.

Galeria - có thùng rác của cô ấy

Gmail - có thùng rác riêng (trên đám mây)

Trình quản lý tệp - có thùng rác riêng

Ứng dụng Google Photos - có giỏ của cô ấy trên mây

Chú ý - nếu bạn muốn giải phóng dung lượng trên điện thoại, bạn phải dọn sạch thùng rác

Nếu bạn đã quyết định giải phóng dung lượng trên điện thoại của mình và bạn đã chú ý đến một số tệp không cần thiết nhất định mà bạn muốn xóa, thì điều quan trọng là sau khi xóa chúng, bạn cũng dọn sạch thùng rác.

Nếu thùng rác của ứng dụng mà các tệp bị xóa không được dọn sạch, chúng sẽ không bị xóa và không gian sẽ vẫn bị chiếm dụng.

Điều tương tự cũng áp dụng cho các email Gmail. Khi bạn muốn giải phóng dung lượng trong tài khoản của mình Gmail và bạn bắt đầu xóa email và tệp đính kèm, dọn sạch thùng rác ở cuối.

Hướng dẫn thích:

Miễn phí mềm phục hồi xóa hình ảnh và các tập tin
Miễn phí mềm phục hồi xóa hình ảnh và các tập tin
Khôi phục bộ nhớ trong Android
Bản phát hành bộ nhớ Android tìm các tệp lớn
Bản phát hành bộ nhớ Android tìm các tệp lớn

Video hướng dẫn - Thùng rác Android ở đâu

Hướng dẫn liên quan


Về Cristian Cismaru

Tôi thích mọi thứ liên quan đến IT&C, tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và thông tin mà tôi tích lũy được hàng ngày.
Tìm hiểu khi bạn học!

Nói chuyện tâm

*